Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. július

Címoldal
Előnyök és hátrányok
Községi események
Ésszel vagy szívvel?
Községi hírek
Ősztől szennyvízkezelés Adán és Moholon
Ülésezett a tanács
Szarvas Gábor-nap az Akadémián
Sajtóközlemény
Balszerencsében jól járt!
A hely szelleme
Adán koncertezett Pély Barna
Találkozás
Göröngyös az út a csillagokig
Aratóünnepség Moholon
"Úgy vágyom a Tiszát, mikor kivirágzik!"
Mind népszerűbb az adai strand
Tüzes hagyományápolás
Vadvirág tábor
A szivárvány alatt
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Fiatalok írják
Szakszervezeti tevékenység
Ismét vidékre került a vándorserleg
Az adai futballpályák története
Nyelvi jogaink Szerbiában - 7.
Önkéntes munkával (-4.)
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Nyelvi jogaink Szerbiában - 7.
VI. Perrendtartás, büntető-, szabálysértési-, közigazgatási eljárás és a magyar nyelv

    Amikor bírósági eljárásról beszélünk, a peres (pl. kártérítési), nem peres (pl. örökbefogadási, hagyatéki), büntető- (ehhez nem kell semmit hozzáfűzni) és szabálysértési (pl. ittas vezetés) eljárásokra gondolunk. Habár a közigazgatási eljárás nem bíró előtt zajlik, ugyanazok a nyelvhasználati jogok illetik meg a magyar felet, mint a következőkben taglalt bírósági eljárások esetében.

    Kérhetem-e, hogy magyar nyelven folyjonaz elsőfokú bírósági eljárás?
    Törvény szerint a szerb nyelv vagy az a kisebbségi nyelv, amely hivatalos használatban van az adott bíróság székhelye szerinti községben, lehet az eljárás nyelve. Ez a kérdés azonban megint a részarányos foglalkoztatottságtól függ: van-e magyar bíró, magyar jegyzőkönyvvezető, szakértő stb., mivel nélkülük nincs lehetőség e törvényadta jogunk gyakorlati megvalósulására.
    Ha több különböző anyanyelvű fél van az eljárásban, meg kell egyezniük az eljárás nyelvéről. Amennyiben nem születik megállapodás, az eljárást vezető szerv dönt, és a határozathozatalig az eljárás szerb nyelven folyik.

Megtörtént…

    A bíróságok szervezetéről szóló 2009-es évi törvény átszervezte a bíróságok és az ügyészségek helyét és helyzetét Szerbiában. Ennek következtében a Vajdaság területén több (nagy számban magyar lakosú) önkormányzatban is megszűntek a községi bíróságok (úgymint Adán, Zopolyán, Óbecsén, Magyarkanizsán, Törtökbecsén, Zentán, Temerinben). Így ma csak Szabadkán, Zomborban, Újvidéken, Nagybecskereken, Pancsován, Mitrovicán, Nagykikindán és Verse-cen vannak bíróságok, e két utóbbiban csak alapfokú, a többiben mind alapfokú, mind felsőbíróság is működik.

    Mi a következménye annak, ha magyar nyelvenfolyik a bírósági eljárás?
    Mindenféle városi legendák keringenek erről a kérdésről, és nem tagadhatjuk, hogy közülük sok igaz is. Időigényes folyamat, amíg találnak bírót, vagy lefordítják az eljárás során jelentkező/keletkező dokumentumokat magyar nyelvre. Sokszor az együttműködésre való hajlandóság sem túl nagy, hiszen minden ilyen esetben úgy a jegyzőkönyv, mind a határozatok kötelezően kétnyelvűek (fontos viszont megjegyezni, hogy minden fordításból eredő költséget a bíróságnak kell viselnie).
    Ha azonban meg sem próbáljuk, nem várhatjuk el, hogy a jövőben a törvényalkotó figyelembe vegye a magyarok ilyen jellegű igényeit, hiszen akkor úgy tűnhet, hogy ez az igény valójában nem is létezik.

    Ha nem magyarul folyik az eljárás, akkor is használhatom az anyanyelvem a bíró előtt?
    Ha bíróság székhelye szerinti községben nincs hivatalos használatban a magyar nyelv, vagy a döntés értelmében az eljárás szerb nyelven folyik, az ügyfélnek akkor is joga van tolmácshoz. Ez a jog magába foglalja a tárgyaláson lezajló élő kommunikációnak (az ügyfél, bíró és többi résztvevő közti párbeszédnek) és a bizonyítékként szolgáló köziratoknak tolmács általi szóbeli fordítását. A bíró köteles még a tárgyalás elején tájékoztatni a felet erről, és jegyzőkönyvbe venni, hogy él-e ezzel a jogával.

    Ki fizeti a bírósági tolmács költségeit?
    Amennyiben az eljárás során a bíró vagy egyéb eljáró szerv tolmácsot rendel az ügyfél mellé, a fordítás költségei mindig az eljáró szervet/bíróságot terhelik. Természetesen ettől különbözik az az eset, amikor magánszemélyek eljáráson kívül keresik meg a tolmácsot egyéb hivatalos fordítások elvégzésére.

A bírósági tolmácsok jegyzékét Vajdaság területén a www.puma.vojvodina.gov.rs/tumaci honlapon találhatják meg

Az MNT kiadványa alapján összeállította: Király János

(folytatása következik)

jul 2012.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Besplatna škola plivanja
“Unapređenje postojećih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama”
Vesti iz policije
Godišnjica ZOO Vrta "Poni" Ada
Аktivnosti sindikata
Šarena strana
Impresum


Design by VA