Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2015. április

Címoldal
Az áhított béke
Községi hírek
Vadvirág Tavaszi Fesztivál Adán
Példátlan vandalizmus a község területén
A természet és a bio-termesztés megszerettetése
Rólad szól! – Párbeszéd a fiatalokkal
Újabb IFIX-es program
Nehéz helyzetben a Pongó
Anita, a kiváló táncos
Ha valaki lennék
Sok érdeklődő - kevesebb munkaadó
Tavasz, tavasz, tavasz!
Udovički, Lazar
Eredmények a MIRK-ről
Moholiak Vrnjačka Banján
A moholi nyugdíjas-egyesület húsvétja
101-szeres véradó
VII Adai Tavaszi Sportnap
Hírek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
"A rút varangyot véresen megöltük"
Zöld levél
Zöldterület-fenntartás
Sakk
Sport
50 éves osztálytalálkozó
Tarka oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
JÉZUS ÚJ PARANCSOLATA

    Attól függetlenül, hogy a keresztény világ  már  megünnepelte  Jézus Krisztus  feltámadását,  a  még  tartó húsvéti ünnepkörben néhány gondolat erejéig elmélkedjünk el az utolsó vacsorán Jézus által megfogalmazott új parancsolat lényegén és üzenetén!
    Ha fellapozzuk a János szerinti evangélium 13. fejezetét, akkor többek között ezt olvassuk: „Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok”.(Jn 13,34-35)
    A fent idézett parancsolatot sajnos sokan félremagyarázzák, mert lényegét nem érzékelve úgy tolmácsolják, hogy vele Jézus hatályon kívül helyezte a Tízparancsolatot. Természetesen erről szó sincs, hisz ha figyelmesen olvassuk a Biblia szövegét, akkor már Krisztus Hegyi beszédében megértjük, hogy Ő nem eltörölni, hanem betölteni jött az isteni parancsolatokat. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az új parancsolat a Tízparancsolat egyfajta  összefoglalása, hisz aki szeret, az cselekedeteivel nem tud mást megbántani, kárt okozni embertársának, felebarátjának, sőt ellenségének sem. Talán pont ennek a felismerésében fogalmazta meg Szent Ágoston híres mondatát, miszerint az, aki szeret, mindent megtehet. Igen, ha úgy szeretünk, ahogyan Jézus szeretett bennünket, akkor már szabadok leszünk, hisz képtelenekké válunk a bűn elkövetésére.
    Természetesen a Tízparancsolatnak csupán formai betartása nem jelenti Krisztus új parancsolatának betartását is. Ha ugyanis nem ölök, nem lopok, nem hazudok, nem török házasságot, de nincs bennem szeretet, akkor nem vagyok igaz ember Isten előtt. Szent Pál apostol világosan fogalmazza meg Isten ide vonatkozó akaratát, amikor a Rómaiakhoz írt levélben így ír: „…nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.” (Róm 2,13) És hogy mi a törvény betöltése, arra az említett szent szerző a már idézett levél 13. fejezetében adja meg a választ a következőképpen: „A törvénynek betöltése a szeretet”. (Róm 13,10) Pál apostol szerint a szeretet nem más, mint tartozás embertársunk iránt. (Róm 13,8). Jézus Krisztus új parancsolata szerint úgy kell egymást szeretnünk, ahogyan Ő szeret bennünket. Ha Ő a mérce, akkor ezt a szeretetet kell elsajátítanunk és a mindennapi életben megvalósítanunk. Nem könnyű feladat szívünkből megélni azt az egyetemes, következetes, világos és irgalmas szeretetet, melyet Jézus tanított és hagyott ránk. Mert hogy ez a szeretet túlságosan is mélyreható, mindig a másik javát kell, hogy szolgálja. Ez a szeretet „türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a sértést föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent elvisel…” ( 1 Kor). Ha húsvétkor megértettük Isten szeretetét, aki egyszülött Fiát adta a világért, és ha hagyjuk, hogy Jézus áldozata életünk alapjává váljon, akkor megtért és szeretetteljes életet tudunk élni. Akkor majd mi is elmondhatjuk azt, amit az egyik vallási tanító így fogalmazott meg: „Amikor valakinek az arcába nézel, és a saját bátyádat és nővéredet látod, akkor van vége az éjszakának.” Kérjük Isten Szent Lelkét, hogy a mi életünkben is legyen vége a lelki sötétségnek, hogy minden emberben Isten szeretetét lássuk meg, és mi is azt sugározzuk embertársaink felé.

Morvai Matild, MA

april 2015.

Naslovna strana
Opštinske vesti
XIII Prolećni festival "Vadvirag"
Poseta porodice Udovički
Uspešan nastup Molaca na sajmu u Vrnjačkoj Banji
Aktivnosti sindikata
Sednica Saveta za bezbednost
Šah
Sport
Šarena strana
Impresum


Design by VA