Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2015. április

Címoldal
Az áhított béke
Községi hírek
Vadvirág Tavaszi Fesztivál Adán
Példátlan vandalizmus a község területén
A természet és a bio-termesztés megszerettetése
Rólad szól! – Párbeszéd a fiatalokkal
Újabb IFIX-es program
Nehéz helyzetben a Pongó
Anita, a kiváló táncos
Ha valaki lennék
Sok érdeklődő - kevesebb munkaadó
Tavasz, tavasz, tavasz!
Udovički, Lazar
Eredmények a MIRK-ről
Moholiak Vrnjačka Banján
A moholi nyugdíjas-egyesület húsvétja
101-szeres véradó
VII Adai Tavaszi Sportnap
Hírek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
"A rút varangyot véresen megöltük"
Zöld levél
Zöldterület-fenntartás
Sakk
Sport
50 éves osztálytalálkozó
Tarka oldal
Impresszum

Nyelvi figyelő
SZEMÉLYNEVEK VÁLTOZATAI

    Bizonyos személynevek hosszú és rövid mássalhangzós változatban is elő szoktak fordulni: Attila és Atilla, Ottília és Otília, Diána és Dianna, Héla és Hella, Adrienn és Adrien stb. Melyik a helyes? – teszi fel a kérdést a tájékozatlan névhasználó. Egységes elvet nem fogalmazhatunk meg, hogy csak a hosszú vagy csak a rövid mássalhangzós változat az elfogadható, hiszen a kérdéses nevek különböző eredetűek és szerepűek. Némelyiknek mindkét (vagy több) alakban is van létjogosultsága, némelyiknek viszont csak egy alakja számít elismertnek.
    Érdekes az Atilla név esete. A huszadik század elején még az egy t-s, két l-es változata volt használatban, ugyanúgy, mint a megfelelő atilla köznév (amely zsinórozott férfikabátot, illetve aranysújtásos, díszes zubbonyt jelöl). A helyesírási szabályzat 1915. évi kiadásában már két t-vel és egy l-lel írt névalak is megjelenik, ugyanis az etimológiai kutatások kiderítették, hogy ez a név a gót atta szónak kicsinyítő képzős származéka. 1954-ig állt fenn ez a kettősség, akkor A magyar helyesírás szabályainak 10. kiadása csak a két t-s alakot ismerte el helyesnek. A jelenlegi, 11. kiadás szerint mindkét változatban írható a név. A magyar utónévkönyv az Attilát ajánlott névnek minősíti, az Atillát pedig elfogadhatónak. Az anyakönyvezés szempontjából két különböző névnek tekintendők. Köznyelvi kiejtésük viszont egységesen atilla. Hasonló jellegűnek látszik az Otília név is. Ez az 'öröklött vagyon' jelentésű germán Ode férfinév női párjának származéka. A németben Ottilia vagy Odilia alakban él. Korábban a magyarok is két t-vel írták, ma viszont kiejtésének megfelelően egy t-s az írásmódja. Noha az utónévkönyv nem ismeri el külön névként a két t-s Ottíliát, tehát újszülöttnek nem adható, meg kellene engednünk a használatát azoknak, aki annak idején ebben az alakban kapták, és ezért ragaszkodnak hozzá.
    A Diána a latin dies (azaz nap) származéka, eredeti jelentése 'ragyogó'. A római mitológiában az erdők és a vadászat, a fény és a szülés istennője, a görög Artemisznek felel meg. A hosszú n-nes névváltozata, a Dianna minden bizonnyal az Anna név hatására keletkezett a népnyelvben, nem fogadható el köznyelvinek, hiszen nem a köznyelvi kiejtést tükrözi.
    Mind a Héla, mind a Hella a görög eredetű Heléna származéka. A Héla a szóban forgó név német és lengyel rövidüléséből keletkezett, a Hella viszont inkább a Helga alakváltozata. A Héla egyúttal a Helga német becéző alakja is, a Hella pedig a Helena német rövidülése is. Az utónévkönyv szerint mindkét név elfogadhatónak számít.
    Az Adrienn női név a francia Adrienne névből ered, a francia Adrien férfinév női párja. Az Adrien névnek magyar megfelelője az Adorján. Az Adrienn nevet eleinte (a múlt század negyvenes és ötvenes éveiben) többnyire franciás alakban anyakönyvezték, újabban csak magyaros alakban írandó (két n-nel és e nélkül a végén). Egy n-nel való írása azért nem ajánlatos, mert így a női név írásmódja teljesen megegyezik a francia férfinév írásmódjával (noha ez csak elvi kérdés, hiszen férfinévként nem honosodott meg a magyarban).

Dr. Molnár Csikós László

april 2015.

Naslovna strana
Opštinske vesti
XIII Prolećni festival "Vadvirag"
Poseta porodice Udovički
Uspešan nastup Molaca na sajmu u Vrnjačkoj Banji
Aktivnosti sindikata
Sednica Saveta za bezbednost
Šah
Sport
Šarena strana
Impresum


Design by VA