Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. augusztus

Címoldal
István király színe előtt
Községi események
Felújul Mohol központja
Önkormányzati hírek
Szemeteskanna-osztás
Visszanyerni a régi hírnevet
Sikeres színdarabok rendezője
Július az ünnepségek jegyében
Kürtős kalács, muzsikaszó és agyagcsodák
Áldd meg urunk mindazokat,
Nagykorúság
Munkában és szórakozásban formálni a zenét
Ikrek és nagycsaládosok
Aranylakodalomra készülődve:
A tehetség is fontos,
Ünnepi teríték Ibi néni teraszán
Baráti motorozás moholi kezdeményezéssel
Tánciskola 2011
Nyári kézilabda-edzőtábor
Tízéves a moholi karateegyesület
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Vigyázat tűzveszély
Az alenök albumából
Gyermekszínjátszóink jubileuma - VIII.
Zöld levél
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Podela kanti za smeće
- saopštenje za javnost -

    Na osnovu Odluke Skupštine opštine Ada o donošenju Lokalnog plana za upravljanje otpadom opštine Ada 2010–2020. (,,Službeni list opštine Ada’’broj: 11/10) opština Ada je potpisala Sporazum o formiranju regionalnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom, zajedno sa opštinama Kikinda i Bečej. Sporazum o regionalnom upravljanju otpadom predviđa odlaganje otpada na regionalnu deponiju, te zatvaranje i postepenu rekultivaciju opštinske deponije.
    Ovim sporazumom utvrđena je prednost recikliranju nad prostim deponovanjem otpada. Uslov za isplativost recikliranja, a samim tim i smanjivanje troškova manipulacije otpadom, je primarna selekcija otpada na mestu nastanka. Odluka o održavanju čistoće na teritoriji opštine Ada propisuje da, domaćinstva, reciklabilni otpad (PET ambalažu i staklo) odlažu u posebne vreće, a nereciklabilni u standardizovane kante za smeće.

    Želeli mi to da priznamo ili ne, ali svest o potrebi i važnosti recikliranja, u zaštiti životne sredine, nije na visokom nivou u našoj sredini. Zbog toga je, od strane odgovornih u JKP,,Standard’’ i lokalnoj upravi, prepoznata potreba da se pomogne građanima da lakše pređu na ovakav sistem obezbeđujući im potrebnu ambalažu i posude za odlaganje otpada. S tim u vezi, kroz prvu fazu projekta  ,,Selekcija otpada u službi zaštite prirode’’, koji vodi Javno komunalno preduzeće, od strane Fonda za zaštitu životne sredine Srbije obezbeđeno je 3 miliona dinara, a od strane Opštine Ada milion dinara za nabavku tipskih kanti od 120l za odlaganje otpada. Izvršena je nabavka preko 2000 kanti od kojih je većina distribuirana na teritoriji naseljenog mesta Mol, a prednost kod dodele su imala domaćinstva koja redovno izmiruju svoje obaveze za iznošenje smeća. Svaka od ovih kanti je obeležena logom Javnog komunalnog preduzeća i serijskim brojem. Preuzimanjem, na korišćenje, ovakvih kanti građani su se obavezali da će u njih odlagati samo neopasni komunalni otpad, a nikako otpad koji može dovesti do fizičkog oštećenja kanti (žar, pepeo, hemijske nagrizajuće supstance i sl.). Svesni da svaka stvar ima svoj vek trajanja odlučeno je da se već sada, na početku korišćenja ovih kanti, napravi ,,fond’’ za nabavku novih koje će zameniti one nenamerno oštećenje prilikom manipulacije. Sredstva u visini od 100 dinara, domaćinstva koja su preuzela kante, platiće jednokratno, naglašavamo jednokratno, sa računom za avgust i ista će ući u ovaj ,,fond’’. Prva faza ovog projekta obuhvatila je, zbog limitiranih sredstava, samo domaćinstva u naseljenom mestu Mol.  U drugoj fazi projekta su, od strane Fonda za zaštitu životne sredine Srbije, odobrena sredstva, u visini od 2,2 miliona dinara, za nabavku oko 1000 novih kanti. Ugovor sa Fondom za zaštitu životne sredine je potpisao direktor JKP,,Standard’’, a njegova realizacija se očekuje u narednom periodu. Planirano je da se započeta akcija nastavi sve dok sva domaćinstva u opštini, obuhvaćena sistemom organizovanog iznošenja otpada, ne budu dobila po jednu kantu. Nadamo se razumevanju građana što nismo bili u mogućnosti, zbog nedostatka sredstava, da podelom odjednom obuhvatimo sva naseljena mesta u opštini, a za dovršetak projekta očekujemo aktivnu podršku i pomoć Lokalne samouprave, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Fonda za zaštitu životne sredine Srbije.
    Ovim putem smo želeli da se zahvalimo građanima za mnogo pozitivnih komentara ove akcije što nam govori da, svi zajedno, počinjemo ozbiljnije shvatati problematiku zaštite životne sredine, a, istovremeno, da pokušamo da pojasnimo neke nedoumice koje su se javile oko samog sprovođenja projekta. Nadamo se da smo, bar donekle, u tome uspeli, a svim dobronamernim građani koji žele potpunija obaveštenja stručne službe JKP,,Standard’’ stoje na raspolaganju.

JKP,,Standard’’ Ada

avgust 2011.

Naslovna strana
Podela kanti za smeće
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA