Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. december

Címoldal
Kellemes ünnepeket
Emberek - képek - események
Fel nagy örömre!
Karácsony
Hírek
Várakozás
A pozn@nici.com megalkotója
Van remény a sertés-tenyésztőknek!
Templomfestés - mesterség vagy művészet?
A legszebb emléktábla Adán Moholy-Nagy Lászlónak
Tizenhat ragyogó szempár
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

VESTI

Uspešan referendum

    Referendum koji je raspisan i održan za uvođenje mesnog samodoprinosa na teritoriji Druge mesne zajednice Ada bio je uspešan. Od ukupno upisana 6692 glasača glasalo je 3564, što iznosi 53,62%. Na predlog za uvođenje mesnog samodoprinosa sa da glasalo je 3025, što iznosi 84,88%, a sa ne 495 glasača, što iznosi 13,89%.
    Na osnovu ovih rezultata konstatovano je da je referendum bio uspešan, a rezultati su već objavljeni u Službenom listu Opštine Ada.
    Izborna komisija i rukovodstvo Druge mesne zajednice Ada i ovim putem se zahvaljuje građanima što su učestvovali na referendumu!


Glasanje u Kadarevoj kući u ulici Đure Đakovića


Nastavlja se rad
u Opštem udruženju preduzetnika

    Prošle godine u oktobru mesecu jedna grupa mladih ađanskih ptreduzetnika su obnovili rad Opšteg udruženja preduzetnika Ada. Na tada održanoj skupštini usvojen je novi statut Udruženja, koji propisuje da se praduzetnici na teritoriji opštine Ada razvrstavaju po delatnostima na deset sekcija (to je inače preaksa i u okolnim udruženjima) i da svaka sekcija srazmerno broju preduzetnika u sekcijama, bira svog predstavnika u Skupštinu Udruženja.  
    Shodno napred navedenom, toku novembra ove godine su izabrani članovi Skupštine, te je 07. decembra održana prva redovna, a ujedno i konstitutivna Skupština Udruženja.
    Na dnevnom redu su bili konstituisanje Skupštine, ostavka dosadašnjeg i izbor novog predsednika Udruženja, izbor novog potpredsednika Skupštine, izveštaj o radu za 2008-2009. godinu i obaveštenje o uslugama, koja Udruženje pruža svojim članovima.
    Pošto se kontituisala Skupština, prisutni su primili k znanju i usvojili ostavku dosadašnjeg predsednika Udruženja Zoltana Mikloš, a zatim su jednoglasnom odlukom izabrali Silvestera Vaš, preduzetnika iz Ade, za novog predsednika. Za potpredesdnika Skupštine je izabrana Elza Černak, koja je po funkciji i novi član Izvršnog odbora.
    Gospodin Slobodan Gavrilović je u toku sednice izneo dva predloga. Prvi njegov predlog je bio, da se Udruženje obrati lokalnoj samoupravi sa dopisom, i da traži da mu se iz tzv. firmarine vrati 35% na godišnjem nivou, pošto se taj novac inače ubira od preduzetnika, a drugi njegov predlog je bio, da svi preduzetnici plaćaju mesečno 200,00 dinara na ime članarine u 2010. godini. Oba njegova predloga su jednoglasno prihvaćena.

Robert Vaštag


Pažnja!

    „Molske grupe za samopomoć starih“ otpočele su rad u Molu
    Nosilac projekta je Udruženje penzionera Mol
    Projekat će se realizovati u partnerstvu sa centrom za socijalni rad opštine ada, domom za stare i penzionere mol, odborom za smanjanje siromašta i organom lokalne samouprave Ada.
    Sredstva za ovaj projekat je obezbeđen putem donacije od strane „Balkanskog fonda za lokalne inicijative-BCIF“ iz Beograda.
    Ciljne grupe projekta su:
 • Socijalno izolovani stari ljudi
 • Osobe sa invaliditetom
 • Lokalno stanovništvo, izbeglice i raseljena lica
 • I svi stari ljudi na teritoriji Mz Mol

    Naši ciljevi su:

 • Poboljšanje kvaliteta života i rešavanje problema starih
 • Sprečavnje samoizolaciju i socijalnog pasiviteta starih
 • Iskoreniti shvatanje „starost = pasivnost“ u našoj zajednici

    Zašto grupe za samopomoć starih?

 • Stari ljudi najbolje prepoznaju svoje potrebe
 • Stari ljudi poseduju veliki fond znanja, iskustva, veština i slobodnog vremena
 • Stari ljudi organizovani u grupe imaju snagu da učine promene u lokalnoj zajednici
 • Postojeće lokalne socijalne ustanove ne raspolažu sa dovoljnim kapacitetom da pruže kvalitetnu podršku starim ljudima
 • U lokalnoj tradiciji neguje se vrednost pomaganja i brige o starima
 • Grupe će predstavljati organizovanu snagu u lokalnoj zajednici da ukažu na probleme i pokušavaju da ih reše kroz dijalog i akciju sa lokalnim organima vlasti

    Info telefon 861-568

decembar 2009.

Naslovna strana
Ljudi - slike - događaji
Vesti
Molski dobošar
Informacija o legalizaciji objekata
Vesti iz policije
Mladi pišu
Tragom izgubljenog vremena
Sport
Impresum


Design by VA