Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. október

Címoldal
Új melléklet
Községi hírek
"Hiszem a test föltámadását,
Halottak napja
Tartományi küldöttség járt Adán
Gondolkodva tanulni – értelmesen felelni!
...Zűrzavar!
A nyelvek és a nylevjárások jövője
60 éve először az iskolapadban
Épülnek a ravatalozók
Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület 125 éve
Rumba..., Szamba..., Cha-cha-cha...
Emberi zene
A Musica Humana jubileumi hangversenye
Tankok a Tisza parton
Döcögő környezetvédelem
A moholi törpevár története
Két éves az adai New Ada Dance táncklub
Formációs táncfesztivál Moholon
Kukoricatörő-verseny
Fridrik Tamás életműve nyomában
A Napsugaras ősz rendezvényei
Az adai templomtornyon...
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Hamis pénzutalványokkal szerzett másfél millió dinárt
Zöld levél
Az adai Termometal és a kanizsai Keramika sporttalálkozója
Címeres nemeslevelek - VI
Árnyas oldal
Tarka oldal
Politikai krónika
Impresszum

Poseta predsednika opštine u kampu

    Krajem avgusta predsednik opštine Zoltan Bilicki sa svojim saradnicima boravio je u kampu u Adi, gde je na licu mesta mogao da se uveri o današnjem stanju kampa. O izvršenim ulaganjima i o predstojećim planovima i zadacima, predsednik Urduženja ljubitelja Tise Milan Halgašev upoznao je predsednika, kada je izneo da ove godine je izvršena najveća ulaganja u kamp i to iz sredstava što je odobrio prethodni saziv skupštine. Reč je o 320.000 dinara, iz čega je potpuno obnovljena električna mreža, rekonstruisana je vodovodna mreža, izvršena je košenje trave i korova na terenu kampa, nadalje očišćen je teren pored puta koji vodi kroz kamp sa zapadne strane (prema dolmi) u širini od 3-4 metra gde se planira urediti parkiralište za vozila. Inače celo područje kampa je dovoeden u red, odstranjeni su neki objekti koji su postavili pojedinci samovoljno, što nikako nije imao mesta u ovakvom autokampu. Očigledno je da u poslednjim godinama, u ovoj godini je ulagano najviše, zahvaljujući pre svega lokalnoj samoupravi.


Poseta kampu: uvek se nađe neki problem kao zadatak

    Nakon obilaska kampa, predsednik je izjavio da je razvitak kampa sastavni deo programa razvoja turizma, da ono što je do sada izgrađeno ne bi smelo dopustiti da propadne zbog nekih nerasčišćenih imovinsko-pravnih odnosa ili pak finansijskih problema. Lokalna samouprava će nastojati da u okviru svoje mogućnosti pružiti finansijsku i stučnu pomoć.
    U daljem izlaganju gosp. Halgaševa i Gorana Baraća, čuli smo da u ovoj sezoni registrovano je 82 objekta (šatori, kamp-prikolice i dr.)od kojih oko 30% je bilo sa strane. Plaćanje naknadu za korišćenje kampa bilo je određeno u vidu članarine što je razvrstan na dvnevne, nedeljne, mesečne i sezonske cene. Ponašanje korisnika kampa uglavnom je zadovoljavajuće, od navedenog broja jedinica platio je njih 70, svaki prema dužini boravka u kampu. U vezi sa plaćanjem istakli su da od mnogobrojnih privatnika i drugih lica, koji masovno koristi kamp, samo jedan donator se javio, a on je Kornel Boldižar, privatni zanatlija iz Ade, koji sa značajnim novčanim sredstvima pomagao kampa.
    I pored svih poteškoća i problema koji su pratili rad kampa, po oceni rukovodilaca, sadašnjim stanjem su zadovoljni. Uspelo je uvesti red i disciplinu u kamp, mada ima još puno da se radi na tom  planu, ali za to potrebna i dobra volja i druge strane – korisnicima kampa.
    Poseta predsednika u kampu već je veliki korak u odnosu na buduće planove , jer do sada niko od opštinskih rukovodilaca nije posetio ovaj objekat. Dato je obećanje da odgovorni u kampu učine sve da nivo kampa, sa svim neophodnim infrastrukturama dovede na viši stepen, da bi obezbedili ugodan boravak svakom ljubitelju prirode – bude to iz našeg mesta ili gosti sa strane.

V.J.

oktobar 2008.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Obuka na savremen način
Tenkovi na obali Tise
Vesti iz policije
Molski dobošar
Mladi pišu
Poseta predsednika opštine u kampu
Politička hronika
Impresum


Design by VA