Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

  2006. július

Címoldal
Tegnap - Ma - Holnap
Megünnepeltük Ada község napját
Pillanatképek a KKT ünnepi üléséről
Képek az ünnepség rendezvényeiről
Képek az Ada-napi sportrendezvényekről
Címlapunkhoz
Gulyásfesztivál - 2006
Előtérben az új helyi járulék
Jó tervek - jobb eredmények
Aratóverseny a Valkai-soron
A 9. Munkás- sportolimpia
Az adaiak kitettek magukért
Az ötödik Bárdos Lajos Zenei Hetek
Szentiváni ünnepség a város szélén
Találkozó Thurzó Lajos szülővárosában
Őszülő diákok
50 éves találkozó
Köszönöm, drágám!
Az igazságügy reformjának nemzeti stratégiája
A civil kezdeményezés fontossága
A népzenét nem lehet nem szeretni
A művészetben nem a téma, hanem a mód a fontos
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Szép tájakon barangolva
Zöld levél
Zsálya, a halhatatlanság füve
Virágbabusgató
Rendőrségi hírek
Kishírek
Községi ösztöndíjak
Köztéri emlékművek, szobrok, emléktáblák
Árnyas oldal
Impresszum

TEGNAP - MA - HOLNAP
  • Ez lesz az új, a jövő év végéig elkészülő adai híd neve – hallottuk 2006. július 2-án, Ada napján, a községi Képviselő-testület Park-szállóban megrendezett ünnepi ülésén. A fülnek oly hízelgő, csábos jeligét maga Ürményi Ferenc polgármester mondta ki ünnepélyesen a mintegy 300 meghívott vendég előtt, akik megismerhették a község 2012-ig szóló fejlesztési tervét, egyben pillantást is vethettek az új híd és az Adica Üdülőközpont tetszetős látványterveire.

    Másodízben tartotta ezzel az új dátummal adanapi ünnepi ülését a Park-szálló termében a községi Képviselő-testület, amelyen a tanácsnokokon kívül megjelentek a meghívott vendégek, köztük is Hercegfalvi József, a Magyar Köztársaság főkonzulja, Zoran Lončar, állam- és közigazgatási miniszter, Vesna Piperski Tucakov, államtitkár, Goran Anđelić, pénzügyminiszteri tanácsos, Petar Odorović, oktatásügyi és sportminiszteri tanácsos, Bunyik Zoltán, tartományi oktatási és művelődési titkár, Dušan Jakovljev, a TVT alelnöke, más köztársasági és tartományi tisztségviselők, a testvérvárosok, Bogyiszló, Budapest – 11. kerület, Gyergyóalfalu, Inárcs, Makó, Muzslya küldöttei, a környező községek, Csóka, Magyarkanizsa, Óbecse, Szabadka, Zenta, Zombor képviselői, a szegénységcsökkentési szervezet szakcsoportja, a helyi intézmények, egyházak vezetői, valamint a községi vállalkozók.
    Az ünnepi ülést Dušan Telečki, a Képviselő-testület elnöke és dr. Horvát Arežina Erika nyitotta meg, majd magyar és szerb nyelven Ürményi Feren, községi elnök mondott ünnepi beszédet. A vendégek és a megjelent ünnepeltek köszöntése után összefoglalta a helyi önkormányzat eddigi eredményeit, majd kiemelte:
    - Elégedettek lehetünk, hogy egy olyan szakemberekből álló vezetői csoport alakult ki, amelyik az intézményeinkkel és a vállalkozókkal ma a helyi önkormányzat mozgató ereje és együtt munkálkodunk a kitűzött célok megvalósításán. Legfontosabb céljaink közé tartozik egy olyan helyi közösség kialakítása, ahol minden polgár jól és elégedetten élhet, és ezt a 2012-ig terjedő fejlesztési tervünk tételeinek teljesítésével érhetjük el, amire minden tényleges feltételünk adva van.


Ürményi Ferenc polgármester a beszédét mondja

    A díszülés további részében Koós Sándor község menedzser ismertette Ada község 2012-ig terjedő fejlesztési tervét, majd Zoran dr. Florić, az újvidéki Eurogardi Group fejlesztési cég elnöke, a hídépítési bizottság tagja vázolta a Tiszán építendő új híd átdolgozott szerkezeti tervét, és az Adica Üdülőközpont fejlesztési elgondolásait.
    A hídról szólva elmondta, hogy formatervezők új, korszerű kinézetűvé tették, ahol a látványt majd stilizált A betű formájában egy magas tartóoszlop határozza meg. Határozottan kijelentette azt is, hogy a híd méretezését teljes mértékben átalakították, és így nemcsak a tiszai, hanem a dunai hajózás minden követelményének is megfelel.
    Florić is megerősítette, hogy idén szeptemberben megkezdődhetnek a hídépítési munkálatok, a jövő év végéig pedig be is fejeződhetnek!
    Ez után – különös tekintettel a 2007-ben Adán tartandó munkássport-olimpiára – ismertette az Adica Üdülőközpont fejlesztési terveit, amelyek új sportpályákról, új, fedett uszodáról és új szállodáról, az ezekhez tartotó segédobjektumokról szólnak.
    Impozáns tervek!
    Ha megvalósulnak, Ada arculata teljes mértékben, de előnyösen megváltozik, és rá sem ismerünk majd a poros, aluszékony kisvárosra!

A KITÜNTETETTEK

    A díszülésen Dušan Telečki, a képviselő-testület elnöke, dr. Horvát Arežina Erikával és Ürményi Ferenc polgármesterrel egyetemben, átadta Ada község kitüntetéseit, amelyek a következők:
    1. Díszoklevélben részesült:
    - STERBIK ÁRPÁD Adáról, a világ legjobb kézilabda-játékosa cím elnyeréséért, amivel hozzájárult Ada község hírnevének öregbítéséhez mind hazánkban, mind pedig külföldön, ösztönözvén ezzel a fiatalabb korosztályt a sport területén.
    2. Érdeméremben részesült:
    - az adai SZARVAS GÁBOR NYELVMŰVELŐ EGYESÜLET, a sokéves tudományos munkájáért, a magyar nyelv és kultúra ápolásának területén végzett sokoldalú tevékenységéért, valamint a hazánkban és külföldön szerzett kiemelkedő tekintélyéért, ezzel öregbítvén Ada község hírnevét.
    - KISS TIBOR, adai lakos, az önkéntes tűzoltóknál végzett, sokéves önzetlen munkájáért, a hivatásos egység létrehozásáért, a tagok és az utánpótlás betanításáért, Ada község területén a tűzvédelmi megelőző intézkedések lefolytatásáért.
    3. Dicséretben részesült:
    - DUŠANKA VUČUROVIĆ, Adáról, a közintézmények a nem kormányzati szervezetek szerveiben betöltött tisztségeken keresztül, illetve az adai Standard KKV igazgatói tisztségében a közművesítés területén végzett különösen önzetlen és sikeres munkájával Ada község hírnevének öregbítésén való termékeny fáradozásáért.
    - a NAGY házaspár, ANTAL ÉS ERZSÉBET, Törökfaluról, közös életművükért és a tejtermelésben elért kimagasló, példás eredményért, a marhatenyésztés és Ada község mezőgazdaságának fejlesztéséért.
    - DUŠAN SIMENDIĆ, Moholról, a moholi Bácska FK fennmaradásában és fejlesztésében végzett kitartó és sikeres munkájáért, valamint az utánpótlással való sokéves, önzetlen foglalkozásáért.
    Ezen kívül polgármesteri köszönőlevelet vehetett át ZORAN TOPALSKI, az adai belügyi titkárság vezetője és ifj. TÓBIÁS JÓZSEF, az adai Potisje-Pletex Kézilabdaklub elnöke is.

Király János

jul 2006.

Naslovna strana
Juče - Danas - Sutra
Svečana sednica SO Ada
Pravo iznenađenje od Ađana
Molski dobošar
Vesti iz policije
Crna hronika
Impresum


Design by VA