Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. március

Címoldal
Jön a tavasz!
Községi hírek, események
Krisztus
Községi hírek
A Második Helyi Közösség tavalyi munkálatai
Szólj a szabadságról!
Megemlékeztünk az 1848-49-es forradalomról
A 8. nap
A népkonyha kérdése
Az elmúlt évről röviden
A jubiláló iskola
A költő visszatért
Borverseny volt Akasztón
Szólóénekeseink bemutatkozása
Nőnapi ünnepség
Marasztaló
Tűzvédelmi oktatás gyerekeknek
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XXI.
A Körkép arcképcsarnoka - VI.
Fontosabb telefonszámok
Horgászaink házatáján
Tarka oldal
Impresszum

KÖZSÉGI HÍREK

Megkezdődik az olimpiai medence szanálása

    Ada község önkormányzatának részéről Bilicki Zoltán községi elnök, az Adica Üdültetési Közvállalat képviseletében pedig Juhász Tibor megbízott igazgató szerződést írtak alá az olimpiai méretű medence szanálására.
    A beruházás összértéke mintegy 4 millió dinár, melyet teljes egészében az önkormányzat finanszíroz, a munkálatok egy részét pedig az Adica Üdültetési Közvállalat fogja kivitelezni.
    Az Adica ÜKV továbbá kiírja a közbeszerzést egyes munkálatokra, melyek kivitelezését nem a közvállalat végzi.
    A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2013. május 15.


Közlekedési jelek kerültek beszerzésre

    Ada község önkormányzata figyelmeztető és tájékoztató közlekedési jeleket rendelt Ada és Mohol települések területére, valamint tájékoztató jeleket Valkai sorig, Törökfaluig és Völgypartig. Egyúttal felkérnénk a lakosságot, hogy ügyeljenek ezeknek a jeleknek a megóvására.

Péter Valentina


A Biztonsági Tanács ülése

    Ada község Biztonsági Tanácsának 7. ülésére 2013.02.28-án került sor. A fő téma az Ada község területén lévő általános közbiztonsági helyzet volt.
    Ada község Biztonsági Tanácsa az Ada község területén lévő általános közbiztonság helyzetének kérdése kapcsán elfogadta a beterjesztett jelentéseket, és megállapította, hogy az adai rendőrállomás ezen a területen minden szükséges aktivitást végrehajtott, a feladatainak magaslatán állt, és a rendelkezésre álló szűkös állományhoz viszonyítva a biztonság területén maximális eredményt ért el.
    Ada község Biztonsági Tanácsa ezennel kezdeményezést indít az Észak-bánáti Közigazgatási Körzethez tartozó községek biztonsági tanácsainál, hogy közösen lépjenek fel annak érdekében, hogy minél hamarább feltöltsék a nagykikindai rendőrigazgatóság állományát, annak érdekében, hogy megfelelően eleget tehessenek a felmerülő biztonsági szükségleteknek.
    Ada község Biztonsági Tanácsa ezennel kérvényt küld a Szabadkai Alapfokú Ügyészségnek a még hatékonyabb és gyorsabb eljárásnak, valamint a komplett tárgyak gyorsabb megoldása érdekében, továbbá az Ada községbeli problematikus személyekkel szembeni törvényes intézkedések foganatosítása érdekében, az általuk elkövetett cselekményekkel összhangban.
    A következő ülésre Bilicki Zoltán, Ada község elnöke konkrét tervet fog készíteni Ada község területén végrehajtandó, közbiztonságot szolgáló megelőző feladatok kiegészítő finanszírozására.
    Ada község Biztonsági Tanácsa kiemeli és támogatja a lakosság megfelelő tájékoztatását, valamint annak szükségességét, hogy a polgárok és az adai rendőrállomás együttműködését még magasabb szintre emeljék.

Bakos Zoltán


Adótartozások halasztott fizetési lehetőséggel

    Azok a fizikai személyek, jogi személyek és kisiparosok, akiknek községi adótartozásuk van, lehetőséget kapnak törvényes kereteken belül, 12 havi részletben törleszteni a felgyülemlett adósságot, hogy ha az ez évi (2013) kötelezettségüket idejében befizetik.
    Igaz, a Szerb Képviselőház olyan törvényt is hozott, amellyel lehetővé teszi az önkormányzatoknak az adótartozásokra rászámolt kamatnak saját belátásuk szerinti leírását, de a községi Képviselő-testület nem fogadta el ezt a javaslatot, ugyanis községünknek megközelítőleg 25-30 millió dinár bevételről kellene lemondania. Célunk nem az, hogy valakinek a vagyonát elkobozzuk, de tekintettel kell lenni azokra a fizikai és jogi személyekre, kisiparosokra, akik rendszeres adófizetők, meg arra is, hogy községünk is ezekből a bevételekből fejlődhet. Ezért kerestünk kompromisszumos megoldást kinnlevőségeink megfizettetésére, és községi elnökünk jóváhagyásával lehetőség van az adósságok elodázására. Törvény látja elő azt a felső határt, amely alatt nem kell külön garanciát biztosítani a kérvényezőknek, mégpedig fizikai személyeknek 50.000 din alatt, a kisiparosoknak 100.000 din alatt, a jogi személyeknek pedig 500.000 din alatt.
    A törvény értelmében 2012. októberétől, az év végéig 27 fizikai személy kapott jóváhagyást az adótartozás részletekben való törlesztésére, ebben az évben pedig 8 fizikai személy, 37 kisiparos, és 27 jogi személy adott át kérelmet az adótartozás halasztott fizetésére, amelyből a községi elnök eddig 62 egyezményt írt alá, 10 pedig elbírálásra vár.
    Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy ez a lehetőség továbbra is nyitva áll, és a kérelmet a községházán, a helyi adóhivatal 34-es irodájában lehet átadni.

Dragin Miricki Zita


Szakszervezetisek találkozója a városelnökkel

    2013. március 6-án a polgármesteri kabinetben került sor arra az ülésre, melyen Ada község elnöke, Bilicki Zoltán mellett jelen volt Miroslav Belančič, az Önálló Szakszervezetek Szövetségének Ada községi megbízottja, valamint az adai Litostroj-Potisje fémipari vállalat szakszervezeti bizottságának négy volt képviselője: Jovan Vukov, Milivoj Tucakov, Szitás Lajos és Tasi József, akiknek a munkaviszonya 2013. március 4-én megszűnt a vállalatban.

    A konstruktív megbeszélés végén a résztvevők arra a közös megállapításra jutottak, hogy az elkövetkező időszakban is tiszteletben kell tartani a hatályos munkajogi előírásokat a vállalatokban és intézményekben Ada község területén, az esetleges szociális konfliktusokat pedig szociális párbeszéddel kell orvosolni. Az elhangzottakat a jelenlévők megelégedéssel konstatálták.


SZERZŐDÉSALÁÍRÁSOK

    Ada község a művelődési intézmények és a kulturális tevékenységet folytató egyéb szervezetek folyó költségei és kiadásai társfinanszírozására, valamint civil szervezetek programjai vagy projektumai pénzelésére vagy tárfinanszírozására, működési költségeik fedezésére a költségvetésből ebben az évben is biztosított pénzt.
    Ennek alapján Bilicki Zoltán, Ada község elnöke, aki egyben a Községi Tanács elnöke is, megkezdte a nyilvános pályázatot lefolytató bizottság által jóváhagyott szerződések aláírását.

Péter Valentina

mart 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Opštinske vesti
Sastanak sa predstavnicima Osnovnog suda i Osnovnog javnog tužilaštva iz Subotice
Vesti
Vesti iz policije
Omladinci pišu
Važni brojevi telefona
Impresum


Design by VA