Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. március

Címoldal
Jön a tavasz!
Községi hírek, események
Krisztus
Községi hírek
A Második Helyi Közösség tavalyi munkálatai
Szólj a szabadságról!
Megemlékeztünk az 1848-49-es forradalomról
A 8. nap
A népkonyha kérdése
Az elmúlt évről röviden
A jubiláló iskola
A költő visszatért
Borverseny volt Akasztón
Szólóénekeseink bemutatkozása
Nőnapi ünnepség
Marasztaló
Tűzvédelmi oktatás gyerekeknek
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Zöld levél
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XXI.
A Körkép arcképcsarnoka - VI.
Fontosabb telefonszámok
Horgászaink házatáján
Tarka oldal
Impresszum

HÍREK

MÁRCIUSI EMLÉKMŰSOR ADÁN, A SZÍNHÁZTEREMBEN

    Az Ada község önkormányzata és a Szarvas Gábor Könyvtár által az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett emlékműsor-sorozat alkalmával március 16-án ünnepi összeállítással lépett fel a Musica Humana Kamarakórus és a Vadvirág HK a színházteremben. A rendezvényt a kamarakórus a magyar himnusszal nyitotta, majd az alkalomra válogatott dalcsokorral emlékezett a forradalomra. Őket a Vadvirág HK műsor-összeállítása követte, melyet mesébe szőtt és Petőfi versekkel tűzdelt összefüggő történetté Resócki Rolland művészeti vezető. A Kör tánccsoportjainak fellépését ez alkalommal is a Fokos népzenei együttes egészítette ki.
    Az ünnepi műsor méltó megemlékezés volt a forradalom 165. évfordulójára.

Lajkó Szilvia


Gyermekvédelmi protokoll

    A Duga civilszervezet 2013.03.07-én megszervezte az Ada községbeli  gyermekek családon belüli erőszaktól, elhanyagolástól és bántalmazástól való védelmének eljárásában való ágazatközi együttműködést célzó protokoll ünnepélyes aláírását, ahol jelen voltak a helyi önkormányzat, a helyi közösségek és az egyéb intézmények képviselői.
    A protokollt 11 partnerszervezet írta alá, éspedig: a helyi önkormányzat, Szociális-gondozói Központ, Rendőrállomás, Egészségház, az adai Cseh Károly Általános Iskola, a moholi Novak Radonić Általános Iskola, Műszaki Iskola, Vöröskereszt, Iskoláskor-előtti Intézmény, Roditelj Ada Polgári Egyesület, valamint a Duga civilszervezet.
    A házigazda nevében, Vesna Civrić rámutatott a projektum jelentőségére és céljaira, ami valójában egy hatékony, operatív, ágazatközi háló felállítása a gyermekek erőszaktól, bántalmazástól és elhanyagolástól való védelmére, míg Bilicki Zoltán, Ada község elnöke arról beszélt, hogy a helyi önkormányzat megtesz mindent annak érdekében, hogy megnövelje a polgárok biztonságát a községünk egész területén. Véleménye szerint, hosszútávon nézve, a gyermekek nevelése és külön figyelem fordítása a problémás gyermekekre, egy biztonságosabb környezetet fog eredményezni ennél, mint amelyben jelenleg élünk.

Dragin Miricki Zita


Egy kiállítás élménye

A Szarvas Gábor Könyvtár kiállítótermében március 4-én nyílt meg Kocsis Valéria  adai amatőr festő (aki egyébként az ADART képzőművészeti csoport tagja) első önálló kiállítása. Az ismert képzőművész főképp olajtechnikával – 2010 és 2013 között – készült festményeit állította ki, de régebbi festmények is voltak.  Legtöbb festményen „érezhető” a paraszti élet ábrázolása, a falu szépsége, a táj, amit Kocsis Vali ügyesen odafestett, a virágok, amelyek illatát szinte érezzük, hiszen olyan élethűen ábrázolta őket a festő.  Néhány tájképen kombinált technika alkalmazását fedeztem fel, de mint a festő elmondta, az is egyfajta festék (az olajfesték mellett arany szín is látható). A festményeket nézegetve nem nehéz megállapítani, hogy az amatőr festő a sötét színeket szereti jobban (ahol persze a téma azt kívánja meg), de néhány tájképen a világos színek dominálnak.


Kocsis Valéria egyik festménye előtt (Fotó: Király J.)

    Kocsis Valéria tájfestményei nemcsak egyszerű tájképek, hanem precízen ábrázolt házak, ökrök, templom, mező ... – néhol háttérbe helyezve, más helyen előtérben láthatók! A virágok életszerűségét a színek élénksége fejezi ki. Egy festményén a patak és a táj „messzesége” talán az Arankát és a bánáti tájat juttatja eszünkbe, de az is elképzelhető, hogy valójában szülőfalujának a környéke ihlette meg.  Régebbi festményei között olyan is van, amelyik temperával készült. Azok azonban kisebb méretűek, míg a 2010 és 2013 között készült olajfestmények nagyobbak.

Bálizs Géza


Községünk polgárai féláron juthatnak fürdő-idényjegyhez

    Bilicki Zoltán Ada község elnöke és Juhász Tibor, az Adica Üdültetési Közvállalat megbízott igazgatója a községi Képviselő-testület márciusi ülésén indítványozni fogják, hogy a medencékre az idénybérletet és a 60 napos bérletet Ada község polgárai munkanapokra kedvezményesen vásárolhassák meg, úgyhogy az ily módon váltott jegyekkel hétfőtől péntekig féláron használhatják a fürdőt.

Péter Valentina


Egyre aktívabbak a fiatalok
HULLADÉKBÓL ENERGIÁT

    Ezt a címet kapta az a projektum, amelynek keretein belül nemcsak napkollektor készült, hanem környezetvédelmi előadássorozatot tartott, valamint szemétgyűjtést is szervezett az Ifix. Az előadásokon első részében a környezettudatos életmód fontosságára figyelmeztették az érdeklődőket, a másik felében pedig a kollektor elkészítésének módját mutatták be.
A szemétszedés során az egykori vasútállomás környékét tisztított meg. Közel ötven fiatal vett részt az akcióban. A zsákok alig két óra alatt megteltek, főleg műanyag palackokat és zacskókat találtak az önkéntesek, illetve a középiskola tanulói. A legnagyobb munkát egy strechfóliához hasonló anyag bezsákolása jelentette, amely a sínek mellett, csomóba tekerve csúnyította el a tájat. Miután befejezték a szemétgyűjtés, a szervezet tagjai pólót és üdítőt osztottak a jelenlévőknek.


A kollektor leleplezése a Műszaki Iskola udvarán

    Eközben az Ifix nagytermében már megkezdték a kollektor összeállítását, a külső dobozt szerelték össze, valamint szigetelték le az irodában. Ezen kívül a sörösdobozok kiöblítését és kivágását is itt végezték. Így került át az iskola műhelyébe. A diákok feladata volt, hogy összeillesszék az alumínium dobozokat. Az elkészült csöveket le kellett fújni fekete hőálló festékkel, majd beszerelni azokat a külső dobozba. Végül a hőkapcsoló elhelyezése következett, majd a plexiüveget is rátették a kollektor elejére. A szerkezetet az iskola egyik műhelyének falára rögzítették. Ebben a helyiségben az építészek és ácsok gyakorolhatják jövőbeli szakmájukat. A sörkollektor fűtés kiegészítésre alkalmas, átadását február 18-án tartották.


TÖRTÉNELMI SÉTA

    Ada központjának nevezetességeit mutatták be a szervezet tagjai negyven hatodikos és hetedikes tanuló számára. Első állomás az egykori zsidótemplom helyén lévő épület volt, majd a magyar park, a római katolikus templom, a szerb park és a pravoszláv ortodox templom következett. Minden pontnál Lehocki Vilmos mesélt a helyszín érdekességeiről. A legutóbbiba be is mehettek a résztvevők, és a templom gondozójától kérdezhettek. Két szempontból is jelentős ez a látogatás. Egyfelől a szervezet aktivistái sem jártak még az épületben, így számukra is új élményt jelentett ez a lehetőség. Másfelől a templomvezetők szeretnék a turisták számára megtekinthetővé tenni az imaházat, ezzel pedig egy lépés előrébb kerültek céljukhoz.
     A séta utolsó pontja a községháza, a valamikori Erzsébet-szálló volt, amelynek az éttermében Krizsák Kata számítógépes prezentáción keresztül részletesen mutatta be Ada történelmét, illetve jelenkoráról is ejtett pár szót.
    A diákok teát kaptak, majd megismerhették a további feladatukat. Elsősorban el kellett mesélniük az osztálytársaiknak azt, amit hallottak. Továbbá minden osztály indul egy plakátkészítő versenyen, amely az Add el Adát! címet kapta. A verseny célja, hogy megtanítsa a diákokat a városnépszerűsítés módjaira, a plakátkészítésre, kiemelje a település nevezetességeit, illetve idevonzza a turistákat. A legjobb pályamű kidolgozói tortát kapnak majd, a jobb plakátokból pedig képeslapok fognak készülni. A posztereket a Körkép hasábjain is közölni fogjuk.

Szarvák Gabriella


Fertőtlenítés és patkányirtás

    A Farmer Mezőgazdászok Egyesületének és községünk földműveseinek kérésére Ada község önkormányzata az idei évben is elvégeztette a helyi állatorvosi állomás szakembereivel a szeméttelep és a sintértelep fertőtlenítését, valamint a patkányok irtását mindkét lokáción.

Péter Valentina


UTAZÁS 2013
Nemzetközi idegenforgalmi kiállítás Budapesten

    Harminchatodik alkalommal megrendezett idegenforgalmi szemlén több mint 500 kiállító várta az érdeklődőket a budapesti vásárközpontban. Az idei díszvendég Szlovákia volt.
    A kiállítási területen, amit a tartományi gazdasági titkárság biztosított, a szerbiai és vajdasági idegenforgalmi szervezet, valamint 17 községi idegenforgalmi szervezet, 4 klaszter és 11 vállalkozó mutatta be kínálatát. A kiállításon részt vett Miroslav Vasin tartományi titkár, és Szerbia- magyarországi nagykövete is. Miroslav Vasin a médiáknak megtartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Szerbiát és Magyarországot sok minden összeköti, valamint Vajdaság egy olyan terület, amelyik tud mit nyújtani az idelátogatók számára.
    Ada község idegenforgalmi szervezete ezen a kiállításon megbeszélést folytatott Róth Péterrel, a magyarországi Idegenvezetők Szövetségének alelnökével az idegenfor-galmi  lehetőségekről, mivel igen nagy érdeklődést mutat-tak e térség iránt, valamint Krausz Józseffel, a Magyar Kemping Klub elnökhelyettesével és Horvát Zsolttal a NOS Szeged Kft. projekt koordinátorával, közös pályázatok elindításához és diákcsere programok megszervezéséhez.

Manojlović Erzsébet


ANEKDOTA

    Arlotto olasz pap híres volt szellemességéről. Egyszer hosszú hajóutazásra indult idegen országokba. A hírt hallva, barátai sorra felkeresték, és különböző megbízatásokkal halmozták el. Listát készítettek a teendőiről, de pénzt csak egyikük adott a különböző beszerzésekre. Mikor visszatért hazájába, számon kérték rajta, mit intézett. Arlotto így felelt:
    - Sajnos barátaim, épp rendeztem céduláitokat, amelyekre a megbízásokat írtátok, amikor jött egy heves szélvihar, és minden papírt a tengerbe sodort.
    - Igen, de egyikünknek mégis csak vásároltál - hangzott el az ellenérv.
    - Persze, mert az illető a papírba aranydukátokat csavart, s ezeknek a súlya megóvta a papírt az elrepüléstől.


Ezen a napon történt...

    Március 29. az év 88. (szökőévben 89.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 277 nap van hátra.
    Névnapok: Auguszta, Augusztina, Baracs, Barancs, Bercel, Bertold, Bertolda, Cirill, Dioméd, Gerle, Jónás, Kirill, Lestár
    · 549 éve, 1464-ben Hunyadi Mátyást magyar királlyá koronázzák.
    · 415 éve, 1598-ban Pálffy Miklós gróf, országbíró huszárjai és Adolf von Schwarzenberg herceg császári katonái visszafoglalják Győrt a törököktől.
    · 337 éve 1676-ban Gubasóczy János kerül a váci püspöki székbe.
    · 206 éve 1807-ben Heinrich Wilhelm Olbers német orvos és csillagász felfedezi a negyedik kisbolygót, a Vestát.
    · 101 éve, 1912-ben A Déli-sarkról visszatérő Robert Falcon Scott kapitány és bajtársai (Wilson, Bowes, Oates) életüket vesztik a hóviharban (Scott naplójába tett utolsó sajátkezű bejegyzésének dátuma szerint).
    · 67 éve, 1946-ban Megalakul a MASZOVLET (Magyar-Szovjet Légiforgalmi Rt), a volt MALÉV elődje.
    · 51 éve, 1962-ben Ausztrália, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, NSZK és Olaszország létrehozzák az Űrrepülők Indítóberendezései Fejlesztésének és Megépítésének Európai Szervezetét (ELDO).
    · 40 éve, 1973-ban Az utolsó amerikai katona is elhagyja Vietnamot.
    · 39 éve, 1974-ben Először közelíti meg és küld fényképeket űrszonda (Mariner–10) a Merkúrról.
    · 9 éve, 2004-ben A NATO hét új tagországgal bővül: Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia.

Gecse Attila

mart 2013.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Opštinske vesti
Sastanak sa predstavnicima Osnovnog suda i Osnovnog javnog tužilaštva iz Subotice
Vesti
Vesti iz policije
Omladinci pišu
Važni brojevi telefona
Impresum


Design by VA