Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. június

Címoldal
Tizenöt éves a Körkép
Községi hírek
Hírek
Első helyek az adai általános iskolásoknak
Fiatal képzőművészek kiállítása Adán
Szűkös az anyagi keret
Jól hangzik
Ballagás a Műszaki Iskolában
Ez egy szép nap volt…
Csíksomlyó lelki élménye
4. CACIB - Ada
Aktív nyugdíjasok
Sikeresen szerepelt Púlában
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják, rajzolják
Zöld levél
20. Foci VB
Sakkrovat
Sport
Tarka-barka
Aranycsapatok
Ballagás
Impresszum

HÍREK

A VMSZ XVI. Közgyűlése Nagybecskereken

    A VMSZ XVI. Közgyűlésére május 24-én került sor Nagybecs-kereken, amelyet a Toša Jovanović Népszínházban tartottak meg 259 küldött jelenlétében. A Vajdasági Magyar Szövetség József Attila Álljuk helyünket emberül – ki küzd megél, más elmerül idézetét választotta a közgyűlés mottójául. Elsőként Pásztor István, a VMSZ elnöke üdvözölte a jelenlevőket, a vendégeket, a küldötteket. A munkaelnökség megválasztása után elfogadták a napirendi pontokat, majd a munkatestületeket (mandátumvizsgáló bizottság, jegyzőkönyvvezetők, jegyzőkönyv-hitelesítők) is megválasztották, amit a mandátumvizsgáló bizottság jelentése követett. A VMSZ utoljára három évvel ezelőtt tartott közgyűlést, amely tisztújító volt, az azóta eltelt időszakot értékelte Pásztor István. Elmondta, hogy buktatókkal, nehézségekkel teli három év van mögöttük, amelyekkel sikerrel birkóztak meg, eredményesen dolgoztak, megerősödtek, olyan mértékben élvezik a vajdasági magyarság bizalmát, amelyre még nem volt példa, és amely nagyon fontos az előttük álló feladatok szempontjából. Fontos, hogy nyilvánosan beszéljenek a közelmúltról, illetve az előttük álló időszakról is. Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági képviselőinek frakcióvezetője elmondta, hogy egy új távlat nyílt meg azzal, hogy a kormánykoalíció részévé vált e magyar párt. Beszédében kifejtette, hogy a későbbiekben olyan prioritások is megvalósíthatóak lesznek, amelyek realizálására nem volt módjuk az elmúlt időszakban. Sokkal hatékonyabban tudják képviselni a magyarság érdekeit. A következő napirendi pont alatt Pásztor István beszélt a tervekről, a feladatokról, amelynek keretében néhány küldött is felszólalt. Kihangsúlyozta, a VMSZ magyar párt, a magyar emberek érdekeit képviselik, irányadó elvnek számít, hogy mit akar a közösség. Ada községből az alábbi küldöttek vettek részt a közgyűlésen: Világos Tibor, Patyi Lajos, Uliján Kornél, Hunyadi László, Gecse Attila és Nagy Rózsa.


Világos Tibor Ada-moholi küldött felszólalása Nagybecskereken

Gecse Attila


Ballagás az adai zeneiskolában

    Az adai zeneiskolában május 28-án Szerdán rendezték meg a végzős diákok ballagási ünnepségét. A végzős tanulók hatéves zongora, hegedű, harmonika szakon, illetve kétéves szóló ének szakon fejeztek, többen közülük színötös eredménnyel: Almádi Ágnes, Balla Vivien, Csúzdi Eszter, Dudás Csilla, Hodik Attila, Holló Szabó Beáta, Nagy Nikoletta, Szollár Bianka. A további ballagók: Balog Virág Ágnes, Capár Andrea, Dávid Krisztián, Komjáti Jolán, Lévai Hényel Beáta, Mihályi Csenge, Miklós Zsófia, Nagy Abonyi Krisztina, Nagy Viola, Milan Pejčić, Stefan Segedinski és Szűgyi Levente.

Gecse Attila


Drámajátékok kisiskolásoknak Adán

    A Szarvas Gábor Könyvtár gyermekrészlegében június 6-án 15 órától drámajáték-foglalkozások kezdődnek magyar nyelven Nagybali Tamara könyvtáros és magyarta­nár vezetésével. A szervezők a drámajátékokra az általános iskolás korosztályt várják, főként az alsósokat, de szívesen látnak minden érdeklődőt. A gyerekek a foglalkozásokon megismerkedhetnek a drámapedagógiával és közösségi játé­kokkal, majd a későbbiekben megpróbálkoznak a mesedramati-zációval is, vagyis egy saját produkció létreho­zásával. Kezdetben péntek délutánonként tartják a drámajá­ték-foglalkozásokat, majd a tanév befejezése után minden péntek délelőtt 10 órától kerül sor rájuk.

Gecse Attila


ADA a MIRK házigazdája

    Az 1970-ben megalakult Forum Hobby Club hamarosan a vajdasági, majd a jugoszláviai, most pedig a Szerbiai Gyűjtők Egyesületeinek Szövetségeként szervezi immár több mint 44 éve a hobbisok, kézimunkázók, fafaragók, festők évenkénti nemzetközi találkozóját, a MIRK-et. A rendezvény idei házigazdája Ada, illetve a Cseh Károly Általános Iskola lesz. A megnyitó június 27-én, 17 órakor kezdődik, az Általános Iskola tornatermében. A nyitvatartás minden nap 10-19 óráig lesz, a felnőttek számára a belépő 50 dinár, míg a gyerekeknek ingyenes. A szervezést az Első Helyi közösség Hagyományápoló Csoportja vállalta magára az önkormányzat támogatásával.

Gecse Attila


Körzeti közlekedési verseny

    2014. május 24-én a moholi Novak Radonić Általános Iskolában került megrendezésre a körzeti közlekedési verseny. Községünk iskolái 2 első helyezettel is büszkélkedhetnek Rind Roland és Isidora Živković személyében. Roland az adai Cseh Károly Általános Iskolát, Isidora pedig a moholi Novak Radonić Általános Iskolát képviselheti a köztársasági versenyen, amelynek megrendezésre Belgrádban kerül majd sor.


A cél a tolerancia erősítése

A Roditelj Ada Polgári Egyesület annak a 8 szerbiai községet felölelő projektumnak a részese, amely a toleranciát hangsúlyozza és célja, hogy elsősorban a fiatalok körében felébressze az embertársak iránti megértő és tisztelő magatartás tudatát. A program részeként az egyesület a Műszaki Iskola közreműködésével és beleegyezésével magyar és szerb nyelven körkérdéssel végzett felmérést a témával kapcsolatban a középiskolások körben. Az ankétot követően a projektum keretein belül a toleranciát taglaló eszmecserére invitált Aleksandra Vajer, az egyesület elnöke, valamint Anja Radulović, Marina Bajin, Tasi Krisztina, Saša Ludman és Ratko Jevtić önkéntes középiskolások, mely beszélgetésnek a Második Helyi Közösség biztosított helyszínt. Feldolgoztuk a gyermek–gyermek, a gyermek–szülő, a gyermek–idős személy, a gyermek–beteg személy közötti kapcsolatok konfliktusai, elfogadása, erőszak és mindezek elutasítása. A különböző élethelyzetek megértését és elfogadását felölelő téma feldolgozását a jelenlevők együtt igyekeztek meghatározni.
Sokan megfeledkeznek arról, hogy a toleráns viselkedés sokkal több a türelmességnél – kezdte gondolatát Aleksandra Vajer. – Nem jelenti ugyan az egyetértést, de belátása annak, hogy másképp is lehet dolgokról gondolkozni. A toleráns magatartásforma tanulható és gyakorolható. A közös projektum célrétege a középiskolások, mivel ők tudnak majd a gyermekeikre hatni a toleráns életforma kialakítását is illetően, az egymás békés elviselése érdekében. A projektum tervével a kezdő lépéseken vagyunk túl, de ha ez sikeresnek bizonyul, akkor egy komolyabb, néhány éves terv kerülhet megvalósításra a nyolc községben.

Lajkó Szilvia


Adaiak a Polák Margit hímzéspályázati kiállításon

    Az adai Pál Edit és Nenadov L. Irma is bekerült azon 54 pályázó közé, akik bemutathatták a magyarországi szak zsűri által jóváhagyott munkáikat a IX. Polák Margit hímzéspályázati kiállításon Szabadkán. Edit saját tervezésben sárközi hímzésű ingjét és matyó futóját, Irmának pedig fehér hímzésű komakendőjét és futóját tartotta alkalmasnak a bíráló bizottság a Vajdasági Magyar Folklórközpont által létrehozott hímzéspályázati kiállításon, amely az egyetlen a vidékünkön. A pályamunkák elkészítői a hagyományos magyar népművészetből meríthettek alkotásaikhoz, melyek a történelmi korok, stílusok és tájak sajátosságait képviselik.


A képen Nenadov L. Irma és Pál Edit a hímzési emléklappal

    – Ez az elismerés és lehetőség a VMF-en szerzett két éves tanulmányom megkoronázását jelenti számomra, valamint lehetőséget arra, hogy az idei MIRK-en a magyar paraszti hímzést bíráló zsűri tagja lehetek. Nem utolsósorban, lépés a népi iparművész cím felé – magyarázta Pál Edit. – Mint az Első Helyi Közösség hagyo-mányápoló csoportjának alelnöke elmond-hatom, hogy szorgalmas és összetartó cso-port állt mögöttünk.
A kétévenkénti gyakorisággal meghirdetett pályázat célja elsősorban vidékünknek, továbbá a Kárpát-medencének hagyományos, magyar, népi-paraszti hímzései mintakincsének felkutatása, továbbéltetése, feldolgozása, megmérettetési és bemutatkozási lehetőség biztosítása a Vajdaság területén népi hímzéssel foglalkozók számára.

Lajkó Szilvia


FOGADÓÓRÁK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

    Áprilisban szervezett ruhagyűjtést a VMSZ moholi szervezete azon családok részére, akiknek életkörülményeik miatt gondot okoz a ruhavásárlás. Időközben az áradások miatt segítségre szorult családok iránti jótékony hozzáállás még jobban lendített ezen a megmozduláson és a helyi lakosság jelentős mennyiségű ruhaneművel járult a szervezet akciójához. Világos Tibor, a VMSZ moholi szervezetének elnöke elmondta, hogy az összegyűjtött csomag érintettekhez való eljuttatását a Vöröskereszt adai szervezetére bízták június 9-én. A jótékony megmozdulás a szervezet részéről továbbra is folytatódik, más jellegű segítségnyújtás és tanácsadás mellett, melyekről bővebben a moholi Csobolyó Művelődési Egyesületben tájékozódhatnak a polgárok hétfőnként 18.00-tól, az idestova több mint egy éve bejáródott időben. A szervezet elnöke a lakosság érdekeinek hatékony képviselete érdekében is felkéri a polgárokat, hogy javaslataikkal és kérdéseikkel látogassanak el a hétfői fogadóórákra.


Gyűjtés Moholon a jótékonysági akció keretében

Lajkó Szilvia


Ez történt a Vadvirág HK -ban

    Vadvirág HK felké-résnek tett eleget, amikor május 30-án a Tarsóka és Csillagvirág táncegyüttesek közreműködésével bemutatta a Hontalanul című előadását a kikindai Egység Művelődési Egyesületben. Ez a vendégszereplés a két egyesület kapcsolatának megerősítéséhez járult hozzá a további együttműködésért.
    Az idei Durindó is említésre méltó elismerést hozott a Vadvirág HK Asszonykórusának, ugyanis ők érdemelték ki a Bodor Anikó-díjat a 16 éves kimagasló munkásságukért, valamint a legjobb produkcióért. A rendezvényen fellépett még a Kör Napvirág leánykórusa, akik először vettek részt a megmérettetésen, valamint a Kócos tamburazenekar.

    A június 8-i Gyöngyösbokréta Fesztiválon pedig a Kör Tarsóka néptáncegyüttese mutatkozott be széki táncokkal.
    Június 14-én a Kőketánc elnevezésű általános iskolások énekes népi játék- és néptánc vetélkedőjén, a Vadvirág HK Csillagvirág tánccsoportja rábaközi táncokkal második helyen végzett a benevezett korcsoportban, a Kör Füzike gyermekcsoportja pedig harmadik helyezést ért el somogyi gyermekjátékok és táncok produkciójával. A csoportok koreográfusa Resócki Rolland, művészeti vezetője pedig Varga Imola.


Sinkovits Péter új könyvének adai bemutatójáról

    Szarvas  Gábor  Könyvtár  szervezésében június 4-én  18 órai kezdettel az  olvasóteremben (sajnos kevés néző jelenlétében!) bemutatták  Sinkovits  Péter  zentai  újságíró, író  új  kötetét  Orpheum címmel, amelyez a zEtna Kiadó jelentetett  meg.  A szerzőről annyit illik tudni, hogy 1946-ban született Zentán, egyetemi tanulmányai befejezése után két ízben a Dolgozók hetilap újságírója; 1985 – ’89 között a Magyar Szó napilap főszerkesztője (előtte már volt ugyanott újságíró is), 1990 és ’94 között az irodalmi rovat szerkesztője,  majd  1994-től budapesti tudósítója is volt a lapnak; időnként ma is jelennek meg karcolatai a Magyar Szóban, bár igazából nyugdíjas. Irodalmi pályája még a hetvenes évek elején költőként indult, azután – jóval később, talán újságírói pályafutásának köszönhetően – a prózai művek felé fordult!
    A vendégeket és a látogatókat Pál Zsófia köszöntötte, és vázolta az irodalmi est témakörét, majd átadta a szót az est vendégeinek, Beszédes Istvánnak, a  zEtna Kiadó főszerkesztőjének, valamint  Sinkovits Péternek.  Beszédes István először is saját gondolatait fejtette ki a könyvről, majd megkérdezte a szerzőt: honnan vette az ötletet e regény megírásához és ki a főszereplő a kötetben?  Sinkovits Péter elmondta, hogy mintegy 30 éve egy rádióműsorban hallotta, hogy a második világháború előtt Jávor Pál, ismert magyarországi színész kivándorolt Argentínába, ott letelepedett és festeni kezdett.  Ez annyira megfogta őt, hogy még ma is eszébe jut; talán ez adta neki az ötletet – majd így folytatta gondolatmenetét: „Természetesen kötetemnek semmi köze nincsen Jávor Pálhoz, de a történet itt is Argentínában kezdődik, ahova egy magyar ember, P. Dániel (a főszereplő) kivándorol szerencsét próbálni. Sok-sok év után hajóra száll, és Palermóba  utazik (útközben a  hajón zendülés tör ki és ezt a főhős átéli),  pár  év után pedig visszajut Budapestre  – a honvágy megteszi a magáét! Engem valahogy mindig megfogott a XX. század eleje, talán azért is, mert Krúdy Gyula akkoriban élt, másrészt szerettem a műveit olvasni; regényem mintegy 100 év távlatát öleli fel” – mondta az író, újságíró.  Szó volt Csontváry Kosztka Tivadar alkotásairól is, amelyekből néhány a kötetben is szerepel illusztrációként. „A regény Argentínában, Palermóban és végül Budapesten játszódik, és ez utóbbi városban fejeződik be, ott, ahol érződik a múlt század nyüzsgése, a színházi élet, a zenés- táncos  szórakozóhelyek (az orfeumok) világa. Talán utóbbi miatt is adtam a fenti címet kötetemnek.  E regényben persze nemcsak a férfi főszereplő van jelen, hanem nők is helyet kaptak benne; én a privát életemben is pajtásként tekintettem a nőkre, és talán jobban kedveltem őket a férfiaknál” – fejezte be Sinkovits Péter (közben néhány  részletet is felolvasott  a  könyvből).
    A könyvet a helyszínen meg lehetett venni 450 dináros áron, és a szerző dedikálta is.

Bálizs Géza


Hírek a Vöröskeresztből

    Június 14-én tartották meg az idei 6. önkéntes véradási akciót. Az adai megmozduláson 58-an jelentkeztek és közülük 47 régi és 2 új véradónak sikerült szaporítani a vértartalékokat. Ez alkalommal Tuba János meg Balog László 127. véradásukat jegyezték és megközelítették a Dobrotka Károlyt, aki eddig 135 alkalommal segített embertársain. Legközelebb július 2-án (10-11 óráig) Törökfalun, július 17-én (7-10 óráig) Moholon lesz véradási akció.
    Befejeződött a népkonyha program egy újabb szakasza, hiszen február 3-tól május 23-ig a moholi iskolában 49 tanuló, az adai iskolában 32 diák , Moholon 20 , Adán pedig 29 nehéz szociális helyzetben lévő személy kapott hétfőtől péntekig egytálételt és kenyeret. Összesen 9555 porció főtt ételt osztottak szét, ami több mint egy millió dinárba került. Az eszközöket az adai önkormányzat (600 ezer din), a Vöröskereszt (52 ezer din.) és a helyi közösségek ( 189 ezer din.) biztosították. Egyébként a Vöröskereszt 10 alapvető élelmiszert biztosított a népkonyha működéséhez illetve intervenciós segélyként osztott szét a 2013/2014-es szezonban több mint egy millió dinár értékben. A program várhatóan októberben újra folytatódik. - Az árvízkárosultak részére adományokat gyűjtött a Vöröskereszt adai szervezete is, amelyet a Vajdasági Vöröskereszten keresztül juttat el a rászorulóknak. A legtöbb élelmiszer, ivóvíz, tisztálkodási szerek, ágynemű, ruhák, egészségügyi felszerelés és fertőtlenítőszer érkezett. Az adományokat a Lurdy és a Roda bevásárlóközpontokból is eljuttatták a szervezethez, de a pravoszláv, evangélikus és a katolikus egyház hívei által összegyűjtött adományokat is itt adták át. Az egészségház több mint 100 ezer dinár értékű gyógyszert, pelenkákat és egyéb egészségügyi felszerelést adományozott. Az adományozók között van a VMSZ moholi szervezete, a moholi nyugdíjasok klubja, a törökfalui helyi közösség, vállalkozók és egyének. A Vöröskereszt az árvízkárosultak nevében mindenkinek köszöni a segítséget!
    A végéhez közelednek a választási aktivitások a Vöröskereszt szervezetében. A 16 alapszervezetben, aktívában és csoportban megválasztották a közgyűlésbe azt a 29 küldöttet, akik a 2014-2018-as megbízatási időszakban tevékenykednek majd. Az ünnepi választási közgyűlést június 20-án tartják meg.
    Hamarosan fennállásának 70 éves évfordulóját ünnepli az adai Vöröskereszt, hiszen 1945. február 15-én alakult meg. Ebből az alkalomból akciót hirdettek 70 év -70 önkéntes címmel, amely során önkénteseket toboroznak, és képzést tartanak a számukra. A jubileum alkalmából a Szerbiai Vöröskereszt arany plakettjét 8-an, ezüst plakettjét 7-en kapják meg, míg 70 intézményt és egyént köszönőlevéllel jutalmaznak.
    A jubileum kapcsán az év végén kiállítást szerveznek, amelyen bemutatják a szervezet elismeréseit, emléktárgyait, azt követően pedig ünnepi ülésen PowerPoint bemutatót tartanak a tevékenységről.

Velez Teodóra

jun 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Proslava hramovne slave
Vesti
Aktivnosti sindikata
Šah
Sport
Zlatne ekipe
Ispraćaj
Impresum


Design by VA