Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. június

Címoldal
Tizenöt éves a Körkép
Községi hírek
Hírek
Első helyek az adai általános iskolásoknak
Fiatal képzőművészek kiállítása Adán
Szűkös az anyagi keret
Jól hangzik
Ballagás a Műszaki Iskolában
Ez egy szép nap volt…
Csíksomlyó lelki élménye
4. CACIB - Ada
Aktív nyugdíjasok
Sikeresen szerepelt Púlában
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják, rajzolják
Zöld levél
20. Foci VB
Sakkrovat
Sport
Tarka-barka
Aranycsapatok
Ballagás
Impresszum

Aktivnosti sindikata

VANREDNA SEDNICA SES ADA

    Dana 26. maja 2014. godine  u okviru realizacije  IPA TVINING projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga u Srbiji“,  u Skupštini opštine, održana je vanredna sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ada. Sednici su prisustvovali osim stalnih članova Saveta iz redova sva tri socijalna partnera (lokalna samouprava, poslodavci i sindikat) i Mihal Njemec, Galia Terzieva i Valeria Kubalova, eksperti iz Republike Slovačke. Cilj ovog projekta je da u narednom periodu (do marta 2016. godine) pomognu Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i socijalnim partnerima da razviju kapacitete u smislu harmonizacije zakonodavstva u oblasti rada sa standardima Evropske unije, kao i u pogledu sprovođenja efektivnog socijalnog dijaloga na nacionalnoim i lokalnom nivou. Opština Ada, odnosno njen Socijalno – ekonomski savet je izabran, zajedno sa još nekloliko opština u Srbiji, odnosno Vojvodini, da bude aktivni učesnik ovog projekta. Ova sednica je prošla u izuzetno radnoj i konstruktivnoj atmosferi i nadamo se da će ceo ovaj projekat doprineti izboru najprikladnijeg modela efektivnog funkcionisanja našeg Socijalno – ekonomskog saveta uz primenu iskustava i dobre prakse iz Slovačke, kao i ostalih država članica Evropske unije, kao i sveukupnom ekonomskom razvoju naše lokalne zajednice.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU

    U cilјu istinitog informisanja članstva i sprečavanja dalјih dezinformacija koje se odnose na izmene Zakona o radu, predsednik SSSS Ljubisav Orbović uputio je dopis predsednicima samostalnih sindikata i sindikata na teritoriji:
    Poštovani, s obzirom na dezinformacije koje su prisutne ovih dana u medijima, kao i izjave da je skoro sve dogovoreno sa sindikatima vezano za novi zakon o radu, obaveštavamo članstvo da je najnoviji nacrt tog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo rada, neprihvatlјiv za Savez samostalnih sindikata Srbije. To je nedvosmisleno rečeno i na poslednjoj sednici Veća SSSS, održanoj 4. juna 2014. godine, na kojoj je zaklјučeno da će, ukoliko se novi zakon ne vrati u okvire koji su ranije dogovoreni sa premijerom Aleksandrom Vučićem, sindikat morati da pribegne drugim, radikalnim vidovima sindikalne borbe. Naši članovi Radne grupe za izmene Zakona o radu su u poslednja tri i po meseca usaglašavali stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada. Umesto da obradi samo tih pet elemenata koji su dogovoreni s premijerom, u novom tekstu nacrta samoinicijativno su unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene.
    Savez obaveštava članstvo da će, po svaku cenu, braniti teško stečena prava radnika i sindikata i da se nikada neće saglasiti sa ukidanjem proširenog dejstva kolektivnog ugovora, niti sa izmenama koje bi dovele do smanjenja zarada.
    Jasno smo, takođe, rekli da smo protiv smanjivanja zarada u javnom sektoru. Još verujemo da će razum prevladati, da vlast neće podleći pritiscima sa strane i da će se, socijalnim dijalogom, doći do kompromisa. U suprotnom, reagovaćemo adekvatno, što podrazumeva sve oblike sindikalne borbe.

BLAŽI OBLIK RADULOVIĆEVOG ZAKONA O RADU

    Najnoviji nacrt izmena i dopuna Zakona o radu, koju su sindikati dobili od Ministarstva za rad, za Savez samostalih sindikata Srbije I Ujedinjene granske sindikate Nezavisnost je neprihvatljiv, jer je sličan takozvanom Radulovićevom zakonu, samo u nešto blažoj formi, izjavio je predsednik SSSS Ljubisav Orbović. On je, na zajedničkoj konferenciji za novinare dve reprezentativne sindikalne centrale, rekao da će, ukoliko se novi zakon ne vrati u okvire koji su ranije dogovoreni sa premijerom Aleksandrom Vučićem, do kompromisa teško doći i da će sindikati morati da pribegnu drugim, radikalnim vidovima sindikalne borbe. „Branićemo stečena radnička prava po svaku cenu”, poručio je Orbović. Prema njegovim rečima, nije jasno zašto se u javnosti stvara utisak da je gotovo sve usaglašeno oko novog zakona, kada zapravo to nije tačno. Sindikati se apsolutno nisu saglasili sa delovima zakona koji se odnose na zarade, sa delom koji govori o otpremninama samo kod poslednjeg poslodavca, sa isplatom dve umesto tri prosečne zarade prilikom penzionisanja, recizirao je Orbović.Takođe, dodao je on, u predloženom zakonu nema proširenog dejstva kolektivnog ugovora, čime se potpuno ukida I socijalni dijalog.Orbović je podsetio da je zapravo Udruženje poslodavaca 2008. godine tražilo da se u Zakon o radu unese prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, a sada pod pritiskom MMF, Svetske banke, stranih investitora, traže ukidanje te odredbe, što pos-lodavcima nije u interesu.Izvršni sekretar UGS Nezavisnost Zlata Zec istakla je da su u predloženi zakon samoinicijativno unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene. "Preko medija čujemo da smo se saglasili, što nije tačno. Sindikati nisu dozvolili da se uopšte otvori poglavlje o zaradama, kao i o smanjenju prava sindikata", istakla je ona.Članovi Radne grupe za izmene Zakona o radu su u poslednja tri i po meseca usaglašavali stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada.Umesto da obradi samo tih pet elemenata koji su dogovoreni s premijerom, u novom tekstu nacrta se dotiču zarade i ide se na to da se minuli rad plaća samo kod poslednjeg poslodavca, što faktički znaci da se zarade smanjuju. Sindikalci su poručili i da sada čekaju sednicu Socijalno ekonomskog saveta, kako bi izneli svoje stavove o Predlogu zakona, a ako sve ostane isto, rekli su da će „reagovati i na druge načine”. “Realno je da sednica Socijalno-ekonomskog saveta bude održana posle 20. Juna, iako se može čuti da će se to dogoditi do petka, a da će zakon ići u skupštinu za sedam dana, što je nemoguće”, rekao je Orbović. Na pitanje novinara da prokomentarišu izjavu ministra rada da je država spremna da preseče i da kaže da nema smanjivanja zarada po osnovu novog zakona, ali i da nema proširenog dejstva kolektivnih ugovora, sindikalci su rekli da je takav oblik trgovine neprihvatljiv.Osim toga, oni su najavili i da će biti protiv smanjivanja zarada u javnom sektoru za 10 odsto.Orbović je apelovao na Vladu Srbije da još jednom dobro razmisli da li će doneti odluku o smanjenju plata u javnom sektoru i pozvao je da "ne sluša one koji vrše pritisak da se to uradi". Potpredsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković ocenio je da se u Srbiji u javnosti podmeću netačne teze da je u javnom sektoru previše zaposlenih, da su tu plate 25, 30 odsto veće nego u privatnom sektoru i da je to "prosto neodrživo". “Da li je neko rekao da se privatnom sektoru dobar deo plata isplaćuje na ruke i da onda uopšte nije tačna teza da su plate u javnom veće nego u privatnom”, rekao je Stojiljković i izrazio sumnju u verodostojnost podataka koji se u javnosti iznose o 780.000 zaposlenih u javnom sektoru.

Miroslav Belančić

jun 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Proslava hramovne slave
Vesti
Aktivnosti sindikata
Šah
Sport
Zlatne ekipe
Ispraćaj
Impresum


Design by VA