Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. június

Címoldal
Tizenöt éves a Körkép
Községi hírek
Hírek
Első helyek az adai általános iskolásoknak
Fiatal képzőművészek kiállítása Adán
Szűkös az anyagi keret
Jól hangzik
Ballagás a Műszaki Iskolában
Ez egy szép nap volt…
Csíksomlyó lelki élménye
4. CACIB - Ada
Aktív nyugdíjasok
Sikeresen szerepelt Púlában
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják, rajzolják
Zöld levél
20. Foci VB
Sakkrovat
Sport
Tarka-barka
Aranycsapatok
Ballagás
Impresszum

Nyelvi figyelő
Médiaszennyezett

    A Kossuth Rádióban figyeltem fel egy alkalommal a médiaszennyezett melléknévre. Olyan politikusokra vonatkoztatva említették ezt a szót, akiket lejáratott a sajtó, a rádió és a televízió, vagyis a média. Közvetlen mintája a sugárszennyezett melléknév lehetett, ez a katonai nyelvben olyan dologra utal, amely radioaktív sugárzástól szennyeződött. A fizikai és az orvosi szóhasználatban inkább sugárfertőzött változatban él.
    Számos egyéb olyan összetett melléknév fordul elő nyelvünkben, amelynek utótagja befejezett cselekvésű melléknévi igenév, előtagja pedig főnév. Az említett szavakhoz hasonlóan gyakoriak a határozós összetételek, vagyis azok, amelyekben az előtag az utótagnak a határozójaként fogható fel, mint például harcedzett, viharedzett, szélvédett, tűzrőlpattant, tagbaszakadt, tökkelütött stb.
A harcedzett melléknév harcokban megedződött személy választékos jelzője, a viharedzett pedig az élet viszontagságaiban vagy tapasztalatokban megedzett emberre vonatkozik. A szélvédett a széltől védett helyet jelöl, vagyis ahova a szél nem hatol be, vagy amelyet csak kevéssé ér. A tűzrőlpattant rendszerint eleven, fürge, temperamentumos fiatal nőre utal, régen azonban tüzes, elszánt legényre, férfira is mondták.  A tagbaszakadt jól megtermett, nagy csontú, vaskos, erős férfi jelzője szokott lenni. Nem igazán hízelgő minősítést képvisel a tökkelütött melléknév, buta embernek kissé durva megnevezéseként él.
    A médiaszennyezett szóban kifejezésre jutó szerkezetnek elég gyakran alanyos összetételek felelnek meg a magyar szókészletben: viharvert, porlepett, szélütött, napbarnított, villámsújtott, eszeveszett, magvaszakadt stb. Ezeknek az előtagja az utótagban kifejezésre jutó cselekvés hordozóját, vagyis alanyát nevezi meg: vihar, por, szél, nap, villám. Olykor birtokos személyjellel ellátott főnév képviseli az alanyt: esze, magva.
    A viharvert olyan személyre vagy dologra vonatkozik, aki vagy ami sok vihart kiállt, illetve ami elhasznált, kopott, rozzant. A porlepett melléknév egyrészt olyasmit jelöl, amire por ülepedett, másrészt régi, ódon, elavult dolgot. A szélütött agyvérzéstől megbénult személynek vagy testrésznek lehet a jelzője. A napbarnított arra utal, akinek vagy aminek a bőre a napon lebarnult. A  villámsújtott nemcsak az lehet, akit vagy amit villámcsapás ért, hanem az is, aki cselekvésre, gondolkodásra képtelenné vált. Az eszeveszett többfélére is utalhat: olyan személyre, aki erős felindulás miatt esztelen túlzásba csap, meggondolatlan, esztelen dologra, valamint gyors cselekvésre. A magvaszakadt melléknevet hajdan utódok hiányában kihalt családra, örökös nélküli birtokra mondták.
    Az efféle szerkezetet mutató tárgyas összetételek közül megemlíthetjük például a színehagyott és a kedveszegett melléknevet.  Az számít színehagyottnak, ami eredeti színét elvesztette, erősen megfakult. A kedveszegett szót olyan személyre vonatkoztatják a választékos beszédben, aki elkedvetlenedett, a kedvét vesztette.

Dr. Molnár Csikós László

jun 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Proslava hramovne slave
Vesti
Aktivnosti sindikata
Šah
Sport
Zlatne ekipe
Ispraćaj
Impresum


Design by VA