Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. szeptember

Címoldal
A „falu szeme”
Községi események
Községi hírek
Napirenden a beruházások
Új határozat a szennyvízhálózat építéséről és működtetéséről
Jobb feketén dolgozni, mint sehogy
Felújítva és újrafestve
Porban játszadozó gyerekek
Tanító néni
Felgyorsulhat a klímaváltozás: a metánkiáramlások
Mindig tartani kell a színvonalat
Beszélgetés Tóth Istvánnal a virtuóz, vegetáriánus mesterszakáccsal
Moholi hobbikertészek
Vidám hangulatban zárult idény
Szent Szíriai Efrém zsoltára
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Ada-moholi gólyaszaporulat
Zöld levél
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XVIII.
Fiatalok írják
Nyelvi jogaink Szerbiában - 9.
Péterréveiek vitték el a vándorserleget
Az adai futballpályák története III.
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

HÍREK

A FORRADALOM MÁRTÍRJAI EMLÉKÉRE

“Odalip az akasztófa közelébe, 
Megöleli, megcsókolja keservibe, 
Isten hozzád szabadságom keresztfája. 
Érted halok, meg hazámért, nem hiába!”

    Az egyetemes, így a vajdasági magyarság jeles emléknapja október 6.  az aradi vértanúk napja és október 23. az 1956-os forradalom kezdetének napja.


Jézus példázatai

    Dr. Reisinger János budapesti irodalomtörténész őszi előadás-sorozatának első részét e hó 12-én láthattuk hallhattuk a Városháza nagytermében, 16,30 órai kezdettel. E sorozat összefoglaló címe: Jézus példázata, ami arra utal, hogy ezúttal is Bibliai témakört választott a Tanár úr.
    Az első előadás témája a „sípoló gyermekek példázata” volt, de még mielőtt elkezdte volna részletezni Máté evangéliumának 11. fejezetét, Reisinger tanár úr elmondta, hogy akit érdekelnek Munkácsy Mihály festményei, így a három bibliai témájú is, október 7-én délelőtt Ő tart tárlatvezető előadást, és kedvező áron be lehet jutni a szegedi Múzeumba.
    A témakör elején beszélt Keresztelő Jánosról, Jézus második eljöveteléről, az említett példabeszéd jelentéséről és Jézus példázatainak fontosságáról. Jézus tanított, gyógyított, példálózott, majd vállalta a kereszthalált az emberekért!
    „Keresztelő János még mielőtt letartóztatták volna, megmondta Heródiásnak, hogy nem illik testvérének a feleségét elszeretni, így Ő csak azt az alkalmat várta, mikor tehet nagyon rosszat Jánosnak. …. János tudta, hogy Jézus a messiás, és Ő ezt hirdette is. ….Emiatt börtönbe zárták keresztelő Jánost” – mondta Reisinger tanár úr, majd idézetet olvasott fel a Bibliából e témakörrel kapcsolatosan. Beszélt Salomé táncáról is Heródes előtt, azután arról, hogyan fejezte be életét Keresztelő János. Természetesen életbeli példákat is említett előadásában. A későbbiekben arról értekezett, hogy az embereket „nem kiszolgálni kell, hanem szolgálni”, és ez a legnagyobb érték! Az életben jó lenne boldogan élni, de ezt nem mindig lehet teljesíteni. Ma az ember pénzsóvárgó, 6000 évvel ezelőtt nem lehetett az, mivel nem is volt pénz. Szót ejtett a továbbiakban József nádorról, akiről egy könyvet sem írtak a magyarok, majd a témával kapcsolatban újabb életpéldákat említett. Mint eddig is, ezúttal szintén érdekes előadást élvezhettünk bő egy óra hosszáig Reisinger János tolmácsolásában.

Bálizs Géza


Az MNT isklolakezdési csomagjai

    A Magyar Nemzeti Tanács Ada Községben összesen 110 tanszercsomagot juttatott a magyar elsősöknek, az adai Cseh Károly Általános Iskolában 45, Völgyparton 3, Törökfaluban 8, Baraparton 24, a moholi Novak Radonić Általános Iskolában 30.
    Az adai Cseh Károly Általános Iskolában 18 szerb nyelven elsőbe induló kisdiák kapott egy kisebb csomagot, míg Moholon 21.
    Ada Községben a csomagokat Várkonyi Zsolt, a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke adta át.


Összefogással a tolvajok ellen

    A mezőgazdasági területek megvédése érdekében a Mezőőr szolgálat, az Önkormányzat és a mezőgazdasági termelők közös akcióba kezdtek a tolvajok ellen.
    A Moholon indult kezdeményezéshez csatlakoztak a helyi közösségek, a rendőrállomás, valamint nagyszámú termelő gazda, akik összefogva tartják szemmel a határt. Az összefogás hatékonysága érdekében településekként törzskar alakult melynek tagjai Moholon helyi termelők, mezőőrök és a Dragoljub Bajić koordinátor, aki egyben a Mezőőr szolgálat vezetője is. Az adai törzskar hasonló összetételű és Miša Manojlović közreműködésével egészül ki. Az törökfalvi alakulat megformálása pedig folyamatban van.
    Dragoljub Bajić elmondása szerint a tolvajok elleni összefogásművelet hamar hozott eredményt. Egyre több termelő csatlakozik az akcióhoz és biztosítanak járműveket a mezőőrök számára is, mint Bakai Dávid, Vastag Gábor, emellett a moholi Almádi család a saját járműveivel járja a mezőgazdasági terepet. A mezőőr szolgálat hat mezőőrt alkalmazott eddig, de még három tagot csatlakoztat a mezőgazdasági termékek sikeres megvédése érdekében. 
    Az Önkormányzat támogatja ezt a megmozdulást, amely szükségesnek bizonyul a község termelőinek érdekében. Ez az akció eddig mintegy 100 embert mozgósított, de naponta jelentkeznek új érdekeltek a mezőgazdasági lopások megakadályozása érdekében.

Lajkó Szilvia


Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok Ada, 2012. október 11-13.
Benevezés a beszédversenyre és a játékos nyelvi vetélkedőre

    A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében 2012. október 11-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel beszédversenyt tartunk a középiskolák magyar tagozatos diákjai számára Adán. Iskolánként két tanuló vehet részt a versenyen. A benevezés feltétele: két perces szabadon választott magyar nyelvű szöveg elmondása kivülről a verseny első részében. A verseny második felében a résztvevők a helyszínen kapnak egy szöveget, melyet 10 perces olvasás után emlékezetből elmondanak.
    2012. október 12-én (pénteken) az általános iskolák hetedik osztályos diákjai számára játékos nyelvi vetélkedő megrendezésére kerül sor. Iskolánként két hetedikes, jó nyelvérzékű, magyar ajkú tanuló jelentkezését várjuk, akik egyénileg fognak versenyezni. A verseny elődöntője  délelőtt 10 órakor lesz, a döntőt pedig 13 órakor tartjuk.
    A jelentkezéseket mindkét versenyre 2012. október 5-ig várjuk az adai Szarvas Gábor Könyvtár címére:
    24430 Ada, Trg oslobođenja 3/a. Telefon:
    024-851-115, tel/fax: 024-85l-6l5. E-mail: heva@adacity.net

A szervező bizottság


ÚJDONSÁG AZ ADAI HONLAPON

    Figyelembe véve annak szükségességét, hogy a polgárok a védekezés és mentés, illetve a honvédelem témaköréből is megfelelő informácókat kapjanak, ez év szeptember 11-től az Önkormányzat új tartalommal gazdagította a község honlapját. Így került sor a RENDKÍVÜLI HELYZETEK, illetve a HONVÉDELEM címszavak alatt lévő tartalmak feltöltésére. Az anyagok, különböző csoportok szerint, a következő „csúsztatott” alcímek választásával érhetők el - tölthetők le:
    Tekintettel arra, hogy a honlapunk háromnyelvű, a fenti tartalmak is rövid időn belül szerb, magyar és angol nyelven jelennek majd meg.

RENDKÍVÜLI HELYZETEK

Községi Törzskar a RHK

A Törzskar tagjai

A Törzskar ülései

Értesítések/információk

Dokumentumok

Előírások

Terv-dokumentumok

Oktató-anyagok

Tevékenységek

Megelőzés

Operatív tevékenységek

Galéria

Fotók

Videók

Archívum

Elemi csapások a községben

Kapcsolat

Cím, tel., e-mail

HONVÉDELEM

Dokumentumok

Előírások

Brosúrák és kézikönyvek

Információk és értesítések

A Nagykikindai Honvédelmi Központ irodája Adán

Pályázatok

További információk


Értesítés
INGYENES SZÁMITÓGÉP-KEZELŐ TANFOLYAM MOHOLON

    A moholi Nyugdíjas-egyesület és a moholi Idősek Napközije szervezésében, a Vajdaság AT Egészségügyi, Szoci-álpolitikai és Demográfiai Titkárságának pályázata alapján ingyenes alapfokú számitógépkezelő tanfolyam indul Moho-lon a Petőfi Sándor utca 58. szám alatt.
     A tanfolyamra idős moholi polgárok és nyugdíjasok je-lentkezését várjuk 2012. október 1-10-ig munkanapokon délelőtt a fent említett címen. A résztvevők létszáma korlátozott, a csoportok végleges névjegyzékét a koordinátor állapítja meg.
     Telefon: 861-568, 862-509


Ezen a napon történt…

    Szeptember 21. az év 264. (szökőévben 265.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 101 nap van hátra. Névnapok: Máté, Ifigénia, Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Méráb, Mira, Mirella
    · 777 éve, 1235-ben Julianus barát domonkos szerzetes és három társa útnak indult Béla királyfi megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungariába, a keleti magyarok lakóhelyére.
    · 239 éve, 1773-ban Mária Terézia osztrák főhercegnő, magyar királynő e napon kihirdetteti a jezsuita rend feloszlatásáról szóló, július 21-én kiadott pápai bullát. A jezsuita rend elkobzott vagyonát a Magyar Kamara kezeli, e vagyonból alapítják meg a Tanulmányi Alapot. Ez teszi lehetővé a magyarországi oktatásügy reformját és szervezetének jelentős átalakítását is.
    · 220 éve, 1792-ben Lemond XVI. Lajos francia király. A Konvent egyhangúlag elhatározza a monarchia megszüntetését, és a királyt trónfosztottnak nyilvánítja.
    · 166 éve, 1846-ban Széchenyi István születésének jubileumi évfordulójára időzítve Balatonfüreden vízre bocsátották a „Kisfaludy” névre keresztelt gőzhajót, és ezzel kezdetét vette a Balatonon a gőzhajózás.
    · 129 éve, 1883-ban Madách Imre „Az ember tragédiája” c. művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban.
    · 91 éve, 1921-ben A Ludwigshafen melletti Oppau városban felrobban a BASF vegyiüzem műtrágya-raktára. A német ipar addigi legsúlyosabb katasztrófájában 561 ember veszti életét, a lerombolt városban 7500-an válnak hajléktalanná.
    · 82 éve, 1930-ban Johann Ostermeyer feltalálja a vakulámpát (villanófényt).
    · 48 éve, 1964-ben Málta elszakad Nagy-Britanniától, és kikiáltja függetlenségét.
    · 37 éve, 1975-ben Az első nyugati pop-sztár (Elton John) fellépése a Szovjetunióban.
    · 32 éve, 1980-ban Iraki csapatok benyomulnak Iránba, ezzel megkezdődik a két ország közötti háború.
    · 21 éve, 1991-ben Örményország függetlené vált a Szovjetuniótól.
    · 19 éve, 1993-ban Borisz Jelcin feloszlatta az orosz parlamentet.

Gecse Attila

septembar 2012.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Opštinske vesti
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA